Victorio & Lucchino at Barcelona Bridal Week

The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (1)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (2)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (3)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (5)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (6)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (7)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (8)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (9)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (10)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (11)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (12)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (14)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (16)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (17)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (18)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (19)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (20)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (21)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (22)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (23)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (25)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (26)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (27)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (29)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (30)The Stylistbook -Victorio & Lucchino at BBW 2013 (31)

Photo credits: Ugo Camera

Comentarios